Vi är auktoriserade!

5 fördelar med att anlita ett auktoriserat golvföretag

1. Lägre kostnad

Felfri entreprenad leder till lägre totalkostnad

Auktoriserade golvföretag strävar efter att göra allting rätt från början för en lyckad installation och felfri entreprenad. Det handlar om att kombinera rätt funktion med rätt material och installation för en lägre installations- och driftkostnad. För golvinstallationer gäller 8/92 regeln, det vill säga 8% av golvets totalkostnad utgör själva installationen och 92% är kostnader för resten av golvets livscykel; skötsel och underhåll.

2. Bättre för miljön

Aktivt miljöarbete

Att anlita auktoriserade golvföretag är att aktivt bidra till en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle. Alla auktoriserade golvföretag arbetar efter en miljöplan med en dokumentation som följer principerna för ett miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001. Exempelvis kan det handla om att kretsloppsmärka golv för golvåtervinning, säkerställa hög produktkvalitet, minimera risker och oro gällande fuktfrågor, emissoner med mera - och därigenom öka tryggheten till golventreprenören. Det finns i miljöpolicyn formulerade miljömål, åtgärdsprogram och en miljömanual som beskriver företagets miljöarbete.

3. Enklare för beställareN

Skriv in krav på auktorisation i upphandlingsunderlaget

Det kan vara svårt att välja rätt golvinstallatör. Klarar företaget alla kvalitets- och miljökrav? Är det ett seriöst företag? Kan företaget leverera det som lovas? Genom att välja en auktoriserad golvläggare kan du som beställare svara ja på ovanstående frågor. Enklaste sättet för beställarna att handla upp golventreprenader är att i upphandlingsunderlaget skriva in: "I denna upphandling ska golvinstallationen utföras av ett auktoriserat golvföretag eller av ett företag som på ett dokumenterat sätt kan redovisa likvärdig kompetens, med ett likvärdigt kvalitets och miljösystem."

4. Större trygghet

Trygghet för beställaren att det fungerar

Ordning och reda på golventreprenaden. Alla auktoriserade företag har kapacitet att klara uppdragen, leverera tjänster och hålla tidplaner. Auktorisationen innebär en garanti för beställarna att golvföretaget arbetar professionellt inom kvalitetsområdet. Auktoriserade företag revideras av en oberoende revisor för att säkerställa att hela kedjan håller: Företaget förstår vad kunden önskar - väljer golv på rätt sätt - genomför installationen och svarar för kvaliteten. 

5. Smartare kompetens

Högre utbildad personal.

Kvalitet är att uppfylla kundens förväntningar. Hos auktoriserade golvföretag finns en dokumenterad läggningsteknisk kompetens och företaget arbetar efter en dokumenterad kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan. De auktoriserade företagen har generellt högre utbildad personal där samtliga medarbetare dessutom har genomgått en obligatorisk utbildning för auktorisationen. Denna utbildning uppdateras kontinuerligt så att medarbetarna ständigt följer utvecklingen av material och teknik och kan leverera marknadsledande kompetens.

Bästa sättet att visa kompetens är därför att vara ett Auktoriserat Golvföretag.

 

 

 

Leverantörs auktorisation


Vi är auktoriserade att arbeta med följande leverantörers produkter: 

Silanex behandlingar
Tarkett
Forbo
Ogeborg
Khärs
Platon

Golvpoolens partners